Slott

Slott

Bäckaskog slott

Hitta dit

De äldsta delarna av Bäckaskog Slott härstammar från tidigt 1200-tal.
På näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön anlades ett premonstratenserkloster. Delar av den gamla klosterkyrkan och munkarnas kök finns bevarade i dagens byggnader. Läs mer

Trolle-Ljungby slott

Hitta dit

Godset har anor från 1300-talet och innehas sedan 1804 av släkten Wachtmeister. Idag bedrivs här en rad verksamheter som jordbruk, slaktsvinsuppfödning, mjölkproduktion och skogsbruk. Läs mer