Konst

Konst & Hantverk

Galleri Lindqvist

Galleriet ställer ut landets främsta konstnärer och sätter en ära i att hålla högsta kvalitet. The gallery exhibits the top artists of Sweden and takes pride in offering the highest quality.

Ifö Center

Ifö Center är ett nytt, konstnärsdrivet kulturhus vid Ivösjön i Bromölla (nordöstra Skåne). Projektet förfogar över 4.500m2 i en gammal keramikfabrik och har öppnat upp det tidigare helt slutna industriområdet Iföverken för kultur och turism.

Iföverkens industrimuseum

Museet i hjärtat av Bromölla skildrar både brukets, men också ortens historia från starten 1887 fram till dagens företag. Ute på Ivö klack finns ett utemuseum, längs stigarna i naturreservatet kan man ta del av brottets historia, lära sig mer om växt- och djurlivet och göra en tidsresa till torparnas tid. The museum is located in the heart of Bromölla and depicts the history of both the industry and the town from its beginnings in 1887 to today’s company. On Ivö klack there is an outdoor museum, along the paths in the nature reserve you can take part in the history of the quarry, learn more about plant and animal life and the time of the crofters.