Kyrkor

Kyrkor

Fjälkinge kyrkas museum

Hitta dit

Fjälkinge socken är en gammal bygd med omväxlande natur. Här finns fornlämningar från olika tidsåldrar som visar att bygden varit boplats för människor i många årtusenden. Bynamnet Fialkinn förekommer i skrift första gången 1135. Läs mer

Gualöv kyrka

Hitta dit

Gualövs kyrka byggdes i romansk stil under första halvan av 1100-talet. Det opretentiösa yttre gömmer ett rikt utsmyckat inre med bl.a. kalkmålningar från 1100-talets mitt i korbågen och 1450-talet. Dessutom finns ett medeltida altarskåp att beskåda, såsom predikstol och dopfunt i renässansstil och mycket mer. Läs mer

Ivetofta kyrka

Hitta dit

Man går in i kyrkan genom porten i det mäktiga medeltida tornet från tidigt 1200-tal, men möts sedan av ett stort och ljust kyrkorum från 1800-talets mitt. Bland interiörerna kan altartavlan, predikstolen och dopfunten i renässansstil framhävas. Läs mer

Ivö kyrka och Ursula källa

Hitta dit

S:ta Ursula kyrka på Ivö, är troligen uppförd av ärkebiskopen Andreas Sunesson under 1224-1228 och är byggd i romansk stil. Läs mer

Kiaby kyrka

Hitta dit

Kyrkan uppfördes på 1200-talet i oputsad röd tegel och bestod endast av kor och långhus, som hade platt innertak i trä. På 1400-talet slogs stjärnvalven i tegel. Tornet tillkom omkring 1500, byggt i gråsten med kalkbruk. Läs mer

Näsum kyrka

Hitta dit

Kyrkans mäktiga torn är ett lantmärke. Tornet och kyrkan byggdes 1871 och ersatte en tidigare kyrka. Kyrkans inre domineras av den imposanta altartavlan. Bilden är målad på 1800-talet av Johann Köler och hängde tidigare i den svenska kyrkan i Sankt Petersburg. Läs mer

Oppmanna kyrka

Hitta dit

I Oppmanna-Vånga församling finns två kyrkor. Kyrkorna är inte bara vackra och intressanta kulturbyggnader utan används fortfarande för det ändamål de en gång byggdes – att fira gudstjänst.
Läs mer

Vånga kyrka

Hitta dit

I Oppmanna-Vånga församling finns två kyrkor. Kyrkorna är inte bara vackra och intressanta kulturbyggnader utan används fortfarande för det ändamål de en gång byggdes – att fira gudstjänst.
Läs mer