Museum

Museum

Bravastugan & Godsmagasinet

1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn. I folkmun kallas stugan fältahuset. Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening.

Brukshusen

Arbetarmuseet vid Bruksgatan i Bromölla. Läs mer

Ifö-verkens industrimuseum

Bruksmuseet Iföverkens industrimuseum öppnade 1996 och skildrar brukets historia från starten 1887 fram till dagens företag. Läs mer

Nymölla kvarn

Nymölla Kvarn är en underfallskvarn från mitten av 1600-talet. Läs mer

Skräbeåns Mölleförening

Efter en brand 1969, som förstörde stora delar av Nymölla kvarn, återställdes den till sitt ursprungliga skick av bruksföreningen Skräbeåns Mölleförening.

Tiansgården

Tiansgården är en 1700-talsgård som flyttades vid laga skiftet från Ivetofta till Bromölla. Tiansgården inrymmer Ivetofta hembygdsförenings museum. Läs mer