Museum

Museum

Bravastugan & Godsmagasinet

1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn. I folkmun kallas stugan fältahuset. Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening.

Brukshusen

Arbetarmuseet vid Bruksgatan i Bromölla. Läs mer

Iföverkens industrimuseum

Museet i hjärtat av Bromölla skildrar både brukets, men också ortens historia från starten 1887 fram till dagens företag. Ute på Ivö klack finns ett utemuseum, längs stigarna i naturreservatet kan man ta del av brottets historia, lära sig mer om växt- och djurlivet och göra en tidsresa till torparnas tid. The museum is located in the heart of Bromölla and depicts the history of both the industry and the town from its beginnings in 1887 to today’s company. On Ivö klack there is an outdoor museum, along the paths in the nature reserve you can take part in the history of the quarry, learn more about plant and animal life and the time of the crofters.

Nymölla kvarn

Nymölla Kvarn är en underfallskvarn från mitten av 1600-talet. Läs mer

Skräbeåns Mölleförening

Efter en brand 1969, som förstörde stora delar av Nymölla kvarn, återställdes den till sitt ursprungliga skick av bruksföreningen Skräbeåns Mölleförening.

Tiansgården

Tiansgården är en 1700-talsgård som flyttades vid laga skiftet från Ivetofta till Bromölla. Tiansgården inrymmer Ivetofta hembygdsförenings museum. Läs mer