Sevärdhet

Sevärdheter

Biskopskällaren

Hitta dit

Biskopskällaren är ruinen efter Ivöhus på Ivö. Det var ett medeltida hus och dagens ruin består av en källare vars yttre mått är 9 gånger 8 meter. Smala ljusgluggar leder ner dagsljuset genom de en meter tjocka gråstensmurarna. Läs mer

Blistorps by och gravkapell

Hitta dit

Det korsformiga kapellet i gråsten uppfördes år 1804 av köpmannen och industriidkaren Valentin Textorius och dennes maka. Läs mer

Bravastugan och Godsmagasinet

Hitta dit

1800-talsstuga med halmtak och inredd med en del ursprungliga möbler. Namnet är taget efter ett gammalt knektnamn. I folkmun kallas stugan fältahuset. Drivs idag som hembygdsmuseum av Näsums hembygds- och fornminnesförening.

Brukshusen

Hitta dit

Arbetarmuseet vid Bruksgatan i Bromölla. Läs mer

Fjälkinge backe

Hitta dit

Urbergshöjd av gnejsgranit som höjer sig ca 100 meter över havet. Naturreservatet Fjälkinge backe på totalt 186 hektar bildades 1968. Läs mer

Gudahagen och Fornföreningen

Vikingamarknad Instagram Hitta dit

Gudahagen är belägen i nordöstra skåne i Näsums socken. Fram till dags datum är inte Gudahagen grundligt undersökt. Ingen större arkeologisk utgrävning är gjord trots att platsen är så gott som unik i hela Sverige.

Hercules utemuseum

Hitta dit

Herculesområdet bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer. Läs mer

Humletorkan

Här erbjuder vi gott kaffe med hembakat, öl bryggt på humle från egen odling, försäljning av hantverk samt ett trevligt vandrarhem. Läs mer

IFÖ-verkens industrimuseum

Hitta dit

Museet i hjärtat av Bromölla skildrar både brukets, men också ortens historia från starten 1887 fram till dagens företag. Ute på Ivö klack finns ett utemuseum, längs stigarna i naturreservatet kan man ta del av brottets historia, lära sig mer om växt- och djurlivet och göra en tidsresa till torparnas tid. The museum is located in the heart of Bromölla and depicts the history of both the industry and the town from its beginnings in 1887 to today’s company. On Ivö klack there is an outdoor museum, along the paths in the nature reserve you can take part in the history of the quarry, learn more about plant and animal life and the time of the crofters.

Ivö klack med kaolinbrottet

Hitta dit

På toppen av Ivö Klack är berggrunden exponerad och runt omkring trivs bland annat särskilda lavar, mossor, enbuskar, gran och tall. Läs mer

Järnvägstunneln och trädhusen, Barnakälla

Hitta dit

Från Sölvesborg via Ynde cyklar du genom ett vackert beteslandskap. Du följer leden norrut genom Barnakälla gamla järnvägstunnel – en gång Skånes längsta. Läs mer

Kjugekull och Villands Härads Hembygdsförening

Hemsida Hitta dit

Hjärtat för hembygdsföreningen är Kjugekull. Här bjuds du på en spännande upptäcktsfärd i en sägenomspunnen miljö bland väldiga klippblock, berghällar, jättegrytor, skog, hed och sällsynta växter.  När du har nått toppen av kullen har du en fantastisk utsikt ut över Ivösjön.
Strövområdet är internationellt känt för bouldering, sin vackra och varierande natur och hänförande utsiktspunkter. Läs mer

Konstverket Ödlorna, Bromölla torg

Hitta dit

På Ifötorget i centrala Bromölla står Europas största stengodsfontän – Scanisaurus. Konstverket invigdes den 13 november 1971. Upphovsman Gunnar Nylund. Läs mer

Landskapet kring Mölleröd och Söndraby

Hitta dit

En tur på gamla grusvägar med varierat landskap allt från öppet landskap med böljande fält till skog.
Läs mer

Lerjevallen

Hitta dit

Lerjevallen är ett fritidsområde som ligger cirka 20 kilometer norr om Kristianstad, vid Lerjesjön. Området är populärt för friluftsliv året runt. Läs mer

Minnessten L.O. Smith

Hitta dit

L.O. Smith var en svensk industriman och politiker. Då kanske en av landets mest kända personer. I dag känner vi igen honom som mannen på Absolut-flaskans sigill. Läs mer

Naturreservatet Ljungryda-Östaforsbruk

Hitta dit

När du besöker naturreservatet Ljungryda får du uppleva ett kuperat åslandskap i Holjeåns dalgång, på gränsen mellan Blekinge och Skåne. Läs mer

Nymölla kvarn

Hitta dit

Nymölla Kvarn är en underfallskvarn från mitten av 1600-talet. Läs mer

Skräbeån

Hitta dit

Skräbeån är en liten vacker å som rinner genom Bromölla kommun i nordöstra Skåne. Läs mer

Tiansgården

Hitta dit

Tiansgården är en 1700-talsgård som flyttades vid laga skiftet från Ivetofta till Bromölla. Tiansgården inrymmer Ivetofta hembygdsförenings museum. Läs mer

Tosteberga ängar

Hitta dit

Tosteberga ängar är beläget vid Skånes enda skärgård, en moränkust med öar och skär. Området växlar mellan öppna ytor och täta busksnår.

Trollastenen

Hitta dit

Trollastenen är 9×6 meter och 5 meter högt. Denna sten är förknippad med sagan om Ljungby horn och pipa.

Vångaberget

Hitta dit

Vångagraniten kännetecknas som en röd till rödgrå, medelkornig,
biotitstrimmig, ofta fältspatporfyrisk och kvartsrik granit. Läs mer

Västanå kvarn

Hitta dit

Västanå kvarn är en av landets allra äldsta industriella anläggningar som fortfarande är i drift. Åtminstone sedan 1380 finns det uppgifter på en kvarn här. Läs mer

Västanå järngruva

Hitta dit

Västanå gruva kanske inte ser mycket ut för världen, men det är ändå Skånes största järngruva. Under perioder mellan 1804 och 1916 bröts cirka 1500 ton järnmalm, som avsattes till Ryds bruk i Småland samt till järnbruket i Olofström. Läs mer