Upptäck Ivösjöns arkipelag

Upptäck Ivösjöns arkipelag

Enö, Bjärnö, Kalvön, Slättön, Alfären, Kille-bäcksö, Fläskholmen. I Ivösjöns arkipelag finns många spännande öar och holmar att utforska. Bara några hundra meter från fast-landet och civilisationen är det möjligt att leva Robinsonliv i tropisk grönska på en öde ö.Enö är den näst största ön i Ivösjön och den enda, förutom Ivö, som har varit bebodd. Namnet Enö, eller Eenøen som det stavades då, är känt sedan medeltiden. Under hela 1800-talet fanns två lantbruk på Enö. Torparna som var bofasta här med sina familjer hade för det mesta också en piga och en dräng, så det brukade vara omkring femton vuxna och barn som levde ute på den långsmala, skogbevuxna ön i nordöstra delen av Ivösjön. Nelly Nilsson och hennes son Yngve var de sista Enöborna. De flyttade till fastlandet 1959. Flera av Ivösjöns gröna, frodiga öar och holmar har an-vänts som betesmark. På Bjärnö och Kalvön, som ligger på rad alldeles norr om Enö, gick alltid kor och betade under sommarhalvåret. De transporterades ut dit på våren med pråm och hämtades hem igen sent på hösten. Bjärnö var en utäga till Allarpsgården. Under många år skeppades betesdjur till och från ön på en ombyggd lastpråm som köpts från Iföverken. På sådana pråmar hade det fraktats kaolinlera från brottet på Ivö till fabriken i Bromölla.

Foto: Tobias Delfin

Alfären och Killebäcksö är två mindre holmar mellan Enö och land. Lite längre in mot Axeltorpsviken ligger Slättön. På 1930-talet, när frisksportrörelsen var ny och oerhört populär i Sverige, hade några unga män från Bromölla och Olofström anslutit sig till frisksportförbundet Järnringen och på Slättön hittade de en idealisk lägerplats. Friluftsliv och camping omhuldades av frisksportarna. Sol och bad främjade hälsan och gymnastiska övningar i det fria gjorde kroppen muskulös. Man fick inte röka och alkohol var förbjudet. Fläskholmen är en liten holme strax utanför Ivö Klack. Det finns olika förklaringar till hur den har fått sitt namn. Enligt en gammal sägen rodde Ivöborna ut och gömde sitt fläsk på ön när snapphanefejderna rasade som värst. Andra menar att namnet kom av att fiskande Vångabor brukade lägga till här för att äta sitt ”fläskabrö”. Förr användes Fläskholmen som slåttermark. Gräset slogs med lie på sommaren och fick torka till hö, som sedan blev vinterfoder till kreaturen.

Foto: Tobias Delfin

Många av öarna har fina badställen och i Ivösjöns nordöstra skärgård finns ett tiotal iordningställda och markerade platser där det är tillåtet att slå upp tält och övernatta. Den som köper fiskekort kan prova fiskelyckan var som helst i sjön. Det finns gott om gäddor, abborrar och gös. Fågel, fisk eller mittemellan – vilket man än väljer väntar storslagna naturupplevelser. I och kring Ivösjön finns ett rikt fågelliv. Här häckar fiskgjuse, som är fridlyst. Undvik fiskgjusens häckningsplatser under perioden 1/4 – 15/8. Respektera skyltarna! Fågelskådare kan också få se till exempel storlom, trana och lärkfalk.Det går inte att skriva om Ivösjön utan att nämna Ivö, arkipelagens största ö. Hit tar sig vandrare, cyklister och bil-burna gratis med Trafikverkets linfärja Karna, som trafikerar Ivöleden alla tider på dygnet, året om. ”Arkipelag Ivösjön” är ett nytt projekt som sjösattes 2011. Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Wetlandi Event samt ett tiotal föreningar och företag runt Ivösjön samarbetar för att göra skärgården ännu mer attraktiv och tillgänglig. EU Leader bidrar med pengar. Informationsskyltar har satts upp på stränder och öar, lägerplatser och grillplatser har ställts i ordning. Kanoter och båtar finns att hyra.

Publicerad i Humletidningen 2012

Publicerat den
Kategoriserat som 2017